Gatunki zwierząt łownych

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z dnia 22 marca 2005 r.)

ZWIERZYNA GRUBA:

 1. Łoś
 2. Jeleń szlachetny
 3. Jeleń sika
 4. Daniel
 5. Sarna
 6. Dzik
 7. Muflon

ZWIERZYNA DROBNA:

 1. Lis
 2. Jenot
 3. Borsuk
 4. Kuna leśna
 5. Kuna domowa
 6. Norka amerykańska
 7. Tchórz zwyczajny
 8. Szop pracz
 9. Szakal złocisty
 10. Piżmak
 11. Zając szarak
 12. Dziki królik
 13. Jarząbek
 14. Bażant
 15. Kuropatwa
 16. Gęś gęgawa
 17. Gęś zbożowa
 18. Gęś białoczelna
 19. Krzyżówka
 20. Cyraneczka
 21. Głowienka
 22. Czernica
 23. Gołąb grzywacz
 24. Słonka
 25. Łyska

Do ZWIERZYNY PŁOWEJ zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w pkt. 1 – 5

Do DRAPIEŻNIKÓW zalicza się gatunki zwierząt łownych, o których mowa w pkt. 1 – 9

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych

Lista gatunków zwierząt łownych – zmiany Rozporządzenia MŚ 31 lipiec 2017