Historia Koła Łowieckiego „Ryś”

Koło Łowieckie ,,Ryś” w Ełku swój rodowód wywodzi z Koła Łowieckiego nr 1, które na początku lat 50 – tych ubiegłego wieku rozpoczęło swoją działalność na terenie powiatu ełckiego.

Z tegoż to Koła wyodrębniła się dwunastoosobowa grupa myśliwych, która 9 lutego 1960 roku założyła Koło Łowieckie ,,Ryś” w Ełku.

W skład pierwszego zarządu koła weszli: Michał Filipek, Władysław Chłopik – Sekretarz, Jan Szyłak – Łowczy i Michał Klimowicz – Skarbnik.

W początkowym okresie istnienia Koło przejęło w dzierżawę pięć obwodów: 96, 98, 100, 116 i 117 o łącznej powierzchni 21 520 ha. W 1964 roku Koło Łowieckie ,,Ryś” w Ełku podzieliło się wyłączając ze swej struktury dwa obwody: 98 i 116 o łącznej powierzchni 10 820 ha, na bazie których powstało Koło Łowieckie ,,Łoś” w Kalinowie. OD tego czasu gospodarujemy na trzech obwodach: 156, 157, 191 o ogólnej powierzchni 12 564 ha, z czego 3 160 ha stanowią lasy. Polno – leśna struktura obwodów decyduje o jakości i zasobności łowisk.

Zwierzyną dominującą są sarny i dziki. Występują też łosie, jelenie, zwierzyna drobna oraz różne gatunki ptactwa błotno – wodnego. Ze zwierząt chronionych występują m.in.: wydry, bobry i borsuki. W naszych łowiskach spotkać też można jastrzębie, żurawie, czaple, orła przedniego i orła bielika. Realizując zadania szeroko pojętej gospodarki łowieckiej i w trosce o zwierzęta dziko żyjące uprawiamy 6,5 ha pól i poletek, które w okresie wegetacyjnym spełniają rolę zaporową i ograniczają szkody w uprawach rolnych. Zbiory z pozostałości wykorzystujemy do zimowego dokarmiania zwierzyny. Dobrze prowadzona gospodarka łowiecka, właściwie pojęta selekcja skutkuje jakościowym i ilościowym wzrostem pogłowia zwierzyny we wszystkich obwodach.

Realizując przyjęte plany łowieckie, rocznie pozyskujemy około 50 saren, 60 dzików i 6 jeleni. Uzyskane dochody ze składek, darowizn i prowadzonej gospodarki łowieckiej przeznaczamy na zimowe dokarmianie zwierzyny i pokrywanie kosztów szkód łowieckich. Każdej zimy wykładamy 30 ton karmy treściwej, 8 ton karmy soczystej oraz siano i lizawki.

W 1987 roku, w obwodzie 191 w Mazurowie nad jeziorem Skomętno zakupiliśmy budynek rybakówki, który został przez nas wyremontowany i pełni rolę domu myśliwskiego. Z okazji 50 – tej rocznicy powstania Koła przy domku wznieśliśmy obelisk z tablicą upamiętniającą wszystkich naszych kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. Wtedy też Koło znalazło sponsora, który ufundował nam sztandar. W tym samym roku Koło zostało odznaczone odznaką ,,Zasłużony Dla Łowiectwa”.

Na przestrzeni 55 lat istnienia naszego Koła funkcje Prezesa pełnili kolejno:

  1. Michał Filipek
  2. Marian Gać
  3. Ignacy Aleksandrowicz
  4. Władysław Chłopik
  5. Wiesław Chojnowski
  6. Szczepan Duda
  7. Kazimierz Raczyński

Koło Łowieckie „Ryś” w Ełku