Plenność

Fot: ptakiozdobne.pl

U zwierząt jest to miara rozrodczości, wyrażana liczbą sztuk potomstwa urodzonego przez samicę z jednej ciąży – czyli  liczba młodych urodzona w ciągu roku lub w jednym miocie.

Odnosi się tyko do samic. Cecha specyficzna dla danego gatunku zwierząt, np. z jednej ciąży rodzi się przeważnie: 1 potomek u bydła i koni, 1-3 u owiec i kóz oraz 8-12 u świń.

Troczenie ptactwa

Czynność wieszania ustrzelonych ptaków na trokach, czyli rzemieniu mocowanym do pasa z pętelkami służącym do zawieszania i noszenia upolowanego pióra (ptactwa) w czasie polowania.

Podczas troczenia ptactwa broń myśliwego musi być zabezpieczona przed możliwością oddania strzału!

Oręż

Fot: zopzlowtarnow.pl

Cechą charakterystyczną dzików, jednocześnie będąc wspaniałym trofeum dla myśliwego są kły – dolne i górne. Kły loch i odyńców różnią się zarówno budową jak i kształtem.

Szable, czyli dolne kły służą odyńcowi jako narzędzie walki, dlatego całość nosi nazwę oręża. Szable są dłuższe, szersze, mocniejsze niż fajki i zdecydowanie wygięte (szablasto). Na zewnątrz wystaje zaledwie 1/3 ich długości, reszta jest ukryta w zębodole.

Górne kły zwane fajkami, są twardsze od kłów dolnych i służą do ostrzenia szabel, co odbywa się poprzez ścieranie jednych o drugie. Fajki są też krótsze i węższe.

Po odstrzale wiek odyńca można ocenić tzw. Metodą Brandta – na podstawie stosunku średnicy szabli mierzonej 1 cm od jej nasady, do średnicy szabli mierzonej w miejscu gdzie rozpoczyna się powierzchnia starcia.

Oręż, a właściwie jego klasa, czyli długość i szerokość szabli oraz fajek, stanowi wskaźnik jakości osobniczej dzików. Podlega więc odpowiednim pomiarom, uwzględniającym zarówno wielkość jak i wygląd.

Formuła wyceny oręża dzika – zgodnie z kryteriami CIC (Międzynarodowej Rady Łowieckiej) jest następująca:

Pomiary

 1. Długość szabel – lewej i prawej (w cm x 1 pkt = )
 2. Szerokość szabel – lewej i prawej (w mm x 3 pkt = )
 3. Obwody fajek (w cm x 1 pkt = )

Suma punktów ………

Fot: kololos.pl

Długość szabel mierzy się wzdłuż ich zewnętrznej krzywizny w centymetrach z dokładnością do 1 milimetra. Jeżeli szabla jest obłamana, należy zmierzyć tylko jej rzeczywistą długość.

Szerokość szabel mierzy się w najszerszym miejscu za pomocą cyrkla lub suwmiarki z podziałką milimetrową. Nie mierzy się występujących na szabli narośli.

Obwody fajek mierzy się w najgrubszym miejscu, w centymetrach z dokładnością do 1 milimetra, bez wciskania miarki w nierówności. Nie dokonuje się pomiarów w miejscach narośli, a nierówności powierzchni nie uwzględnia się przy liczeniu.

Dodatki

 1. Za piękno szabel (od 0 do 2 pkt)
 2. Za piękno fajek (od 0 do 3 pkt)

Suma punktów dodatkowych …………

Dodatki za szable uwzględniają:

 • Wykształcenia końców (czubków).
 • Równomierne, wypukłe sklepienie powierzchni zewnętrznych.
 • Półkoliste wygięcia szabli.
 • Równą szerokość od nasady (korzenia) do szlifów.

Ocena nie może przekroczyć 2 pkt.

Dodatki za fajki mogą łącznie wynieść 3 pkt, przy czym:

 • Za opalenia czubków 1 pkt.
 • Za wygięcie jeżeli następuje obustronne do 2 pkt.
 • Jeżeli występuje jednostronne do 1 pkt.

Potrącenia

 1. Za niedostateczne szlify (od 0 do 3 pkt).
 2. Za asymetrię szabel (od 0 do 3 pkt).
 3. Za asymetrię fajek (od 0 do 3 pkt).
 4. Za dysproporcje między szablami i fajkami (od 0 do 1 pkt).

Suma punktów ujemnych …………

Potrącenia za usterki mogą wynieść łącznie 10 pkt:

 • Za niedostateczne zeszlifowanie końców do 3 pkt, przy czym:
  • Jeżeli długość szlifów obustronnie sięgają do 4 cm – 3 pkt.
  • Jeżeli długość szlifów po jednej stronie sięga do 4 cm – 1,5 pkt.
  • Jeżeli długość szlifów obustronnie mają od 4,1 cm do 5 cm – 1 pkt.
  • Jeżeli długość szlifów po jednej stronie ma od 4,1 cm do 5 cm – 0,5 pkt.
 • Za asymetrię w długości, szerokości i kształcie szabel – do 3 pkt.
 • Za asymetrię w długości, szerokości i kształcie fajek – do 3 pkt.
 • Za dysproporcje między szablami i fajkami – do 1 pkt.

Po zsumowaniu punktacja medalowa przedstawia się następująca:

 • Medal brązowy: 110 pkt – 114,99 pkt.
 • Medal srebrny: 115 pkt – 119,99 pkt.
 • Medal złoty: 120 pkt i więcej.

Oręż jest klasyfikowany zgodnie z formułą przyjętą przez CIC od 1937 roku. W wykazie najlepszych trofeów pierwsze miejsce zajmuje oręż zdobyty w 1930 roku w Rychcicach przez Juliusza hr Bielskiego o wartości 151 punktów. Wynik ten należy do najlepszych na świecie.

Ciąża utajona (przedłużona)

Fot: poluje.pl

Chwilowe zahamowanie rozwoju zarodków prawdopodobnie jako ochrona przed drapieżnikami lub niesprzyjającymi warunkami środowiska naturalnego.

Zaraz po kryciu rozwój zapłodnionych komórek przebiega normalnie przez 2 tygodnie, następnie zostaje zahamowany na kilka tygodni lub nawet miesięcy. W tym czasie zarodki spoczywają swobodnie w macicy, niezagnieżdżone w śluzówce.

Po jakimś czasie rozpoczyna się normalny rozwój embrionalny.

Występuje u:

 • Saren.
 • Łasicowatych: borsuk, gronostaj, kuna leśna, kuna domowa, łasica, norka amerykańska, tchórz, wydra.