Gęś Białoczelna

Do Polski zlatuje jesienią i zimą, zaś miejsca gniazdowania ma na północy Skandynawii i Rosji. Liczna na terenie północy i zachodu kraju.

Spotykana podczas przelotów w marcu i kwietniu, oraz listopadzie i grudniu.

Długość do 85 cm, rozpiętość skrzydeł 160 cm, masa 3,3 kg.

Jej ubarwienie jest w odcieniach szarobrunatnych. Po stronie brzusznej występują dobrze widoczne poprzeczne, niesymetryczne ciemne pasy. Część brzuszna od strony kupra jest biała, a na ogonie dobrze widoczna biała opaska.

Dziób różowo pomarańczowy z białym paznokciem, wiosła pomarańczowe.

Charakterystyczna jest biała obwódka, którą ma wokół nasady dzioba i biała plama zachodząca aż na czoło –  stąd inna nazwa białoczółka

Zimuje na polach, łąkach i nieużytkach gdzie ma dostęp do żeru – oziminy, ziarna, nasiona. Noc spędzają w bezpiecznych miejscach , zwykle na wodzi, na żer wychodzą w dzień.

Polowanie

Na gęsi poluje się na ciągach i przelotach (z zasiadki na trasie) oraz na żerowiskach. Można też polować z czatowni lub z podchodu. Najlepsze efekty daje polowanie z wykorzystaniem bałwanków i za pomocą wabika. Koniecznie trzeba mieć dobrego aportera.

Broń gładkolufowa, śrut nr 2-0 o średnicy 3,5 mm do 4,0 mm.

Okresy polowań:

  • Od 1 września do 21 grudnia
  • Na terenach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego od 1 września do 31 stycznia

Gołąb grzywacz

Fot: ekologia.pl

W Polsce pospolity gatunek lęgowy i przelotny, spotykany na terenie całego kraju. Jest największym z rodzimych gołębi i jedynym łownym.

Zasiedla niewielkie, prześwietlone lasy liściaste i mieszane, skraje dużych kompleksów leśnych, zadrzewienia i remizy śródpolne, ale przede wszystkim parki i ogrody na terenach miejskich.

Długość do 45 cm, rozpiętość skrzydeł 75 cm, masa 0,6 kg.

Ma szaroniebieskie ubarwienie z lekkim brunatnym odcieniem i metalicznym połyskiem. Dziób pomarańczowoczerwony.

Charakterystyczne dla grzywacza są białe plamy na szyi poniżej głowy (młode gołębie jej nie mają)

W locie dodatkowo dobrze widoczne są: biała plama na krawędzi skrzydła i ciemna przepaska na końcu ogona. Ten gatunek można również rozpoznać po odgłosie klaskania w momencie zrywania się do lotu (uderzania o siebie skrzydeł).

U tego gatunku nie występuje dymorfizm płciowy.

Ptaki rozpoczynają toki wczesną wiosną po powrocie z zimowisk. Samce zabiegają o zainteresowanie samic nadymając się przed nimi, rozkładając wachlarzowato ogon i wykonując loty tokowe podczas których głośno klaszczą skrzydłami, a następnie lądują obok wybranej partnerki.

Gniazdowanie trwa od kwietnia do lipca. Samica najczęściej znosi 2 jaja i wysiaduje je przez 16 – 17 dni. Wyprowadzane są zazwyczaj dwa lęgi w ciągu roku, jednakże w przypadku utraty pierwszych lęgów mogą być one powtórzone.

Gniazda są budowane z luźno ułożonych gałązek, bez wyściółki. Jaja wysiadują oboje rodzice. Pisklęta pozostają w gnieździe około miesiąca, później samica wyprowadza następny lęg.

Odżywiają się pokarmem roślinnym – nasiona, jagody, owoce, warzywa, ziarna zbóż.

Po okresie lęgów zbierają się w duże stada i intensywnie żerują na polach. We wrześniu i październiku zaczynają odloty na zimowiska.

Polowanie

Głównie na zlotach i przelotach, zwykle przy okazji polowań na inne ptactwo.

Ptaki te lubią odpoczywać na dużych drzewach, na skrajach lasów lub na pojedynczym drzewie wśród pól

Dobra jest więc zasiadka, z dobrym maskowaniem lub w czatowni. Mają doskonały wzrok co praktycznie wyklucza polowanie z podchodu. Przydają się bałwanki – trafiony pierwszy gołąb może także służyć za bałwanka.

Broń gładkolufowa – śrut o średnicy 2,5 mm (nr 6)

Okresy polowań:

  • Od 15 sierpnia do 30 listopada

Gęś Zbożowa

Fot: ptakiozdobne.pl

Do Polski zlatuje jesienią i zimą, zaś miejsca gniazdowania ma na północy Skandynawii i Rosji. Zimują głównie w Zachodniej Polsce.

Nie jest więc w naszym kraju gatunkiem lęgowym. Jest za to najliczniejszą z gęsi przelatujących przez nasz kraj.

W okresie zimowania przeważnie bytuje na polach uprawnych, gdzie żywi się oziminami oraz ziarnami pozostałymi na ścierniskach.

Długość do 90 cm, rozpiętość skrzydeł do 170 cm, masa do 3,9 kg. Brak u tego gatunku wyraźnego dymorfizmu płciowego, samiec jest nieznacznie większy od samicy.

Upierzenie ma podobne do gęgawy, jednakże upierzenie jest znacznie ciemniejsze.

Od gęgawy różni się dziobem i paznokciem – mają pomarańczową przepaskę na czarnym dziobie  

Fot: ptakiozdobne.pl

Polowanie

Na gęsi poluje się na ciągach i przelotach (z zasiadki na trasie) oraz na żerowiskach. Można też polować z czatowni lub z podchodu co jest niemałym wyzwaniem. Najlepsze efekty daje polowanie z wykorzystaniem bałwanków i za pomocą wabika. Koniecznie trzeba mieć dobrego aportera.

Broń gładkolufowa, śrut nr 2-0 o średnicy 3,5 mm do 4,0 mm.

Okresy polowań:

  • Od 1 września do 21 grudnia
  • Na terenach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego od 1 września do 31 stycznia.

Łyska

Fot: poluje.pl

W Polsce można ptaka spotkać na terenie całego kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Zamieszkuje wszelkie, wielkie zbiorniki wodne.

Jest najpopularniejszym i największym przedstawicielem rodziny chruścieli. Zwane są często kurkami wodnymi. Długość do 40 cm, rozpiętość skrzydeł 80 cm, masa do 1 kg. Nie występuje dymorfizm płciowy.

Samiec i samica mają jednakowe, czarne ubarwienie, jedynie dziób i czoło są białe. Mają dość długie nogi, bez błony pławnej miedzy palcami. Na trzech palcach występują pofałdowanie płaty skórne, które ułatwiają pływanie.

Gniazdowanie rozpoczyna się w końcu kwietnia. Gniazda budują oboje rodzice, najczęściej na pływających platformach zbudowanych z roślin wodnych, dobrze ukryte w szuwarach.

Pary lęgowe zazwyczaj budują dwa gniazda – jedno służy do wysiadywania, na drugim pisklęta są suszone i ogrzewane

Samica składa 6 – 9 jaj w jednodniowych odstępach, wysiadywanych około 21 – 24 dni od złożenia ostatniego jaja. W tym czasie samiec pływa w pobliżu strzegąc gniazda. W przypadku utraty lęgu łyski go powtarzają.

Fot: medianauka.pl

Łyski to gatunek monogamiczny. Wychowaniem piskląt zajmują się oboje rodzice. Pisklęta dojrzewają bardzo szybko, już po 3 tygodniach nurkują, po 2 miesiącach potrafią latać i się usamodzielniają.

Do lotu zrywają się bardzo niechętnie. W razie zagrożenia odpływają, biegają po wodzie lub nurkują – przepływając pod wodą spore odległości.

Cechą gatunku jest determinacja i temperament. Trudno sobie wyobrazić większego zadziorę na stawie niż Łyska, które nie boją się gatunków znacznie większych od siebie, szczególnie kiedy broni swojego terytorium.

Pobierają pokarm roślinny i zwierzęcy (mięczaki, larwy, ikra, skrzek, kijanki, małże).

Polowanie

Przy okazji polowań na kaczki. Nie strzela się do łysek będących w locie. Dobrze mieć ze sobą aportera.

Broń gładkolufowa – śrut o średnicy 3 mm (nr 4)

Okresy polowań:

  • Od 15 sierpnia do 21 grudnia