Ślub w „Rysiu”

Nasz kolega Stanisław Bernatowicz 17 grudnia 2016 roku wstąpił w związek małżeński!

Gratulujemy!