Myśliwi z „Rysia” stawiają na edukację

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku postanowili wzmocnić współpracę z dziećmi i młodzieżą. Swoją siedzibę – „Stanicę Myśliwską” położoną nad jeziorem Skomętno – chcą zmienić w Centrum Edukacji Łowiecko- Przyrodniczej.

W ubiegłym roku budynek, który pochodzi z okresu przedwojennego,  zmodernizowano – odizolowano fundamenty i ocieplono ściany. Teraz myśliwi postanowili sięgnąć po dofinansowanie na docieplenie dachu przyszłego centrum edukacji.

Chcemy stworzyć komfortowe warunki do przeprowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo- łowieckiej. Kilka lat temu nawiązaliśmy współpracę z zespołami szkół w Pisanicy, w Chełchach oraz Liceum Ogólnokształcącym ZDZ w Ełku i chcemy ją jeszcze bardziej umocnić – mówi Kazimierz Raczyński- prezes KŁ „Ryś” w Ełku. Jesienią odbędzie się cykl spotkań z uczniami z zaprzyjaźnionych szkół. Chcemy zaszczepić wśród młodych ludzi ochronę i racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz skuteczną ochrona środowiska naturalnego, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, ponieważ w takim obszarze jest położona nasza „Stanica Myśliwska”.

Budynek położony jest wśród kompleksów leśnych bogatych w chronione gatunki roślin, przy zlewni rzeki Lega, Pietrasza i Skomętno. Myśliwi planują w niedalekiej przyszłości przeprowadzić cykl zajęć terenowych zielonych lekcji, wykładów, prelekcji, prezentacji multimedialnych, a także pokazów filmów.

I dlatego zależy nam na tym, aby nasz budynek kompleksowo zmodernizować, w tym między innymi ocieplić dach i strop naszej stanicy – wyjaśnia Jerzy Anikiej, skarbnik KŁ ”Ryś” Ełk. Zajęcia będą mogły odbywać się w bardziej komfortowych warunkach, a przy okazji będziemy lepiej chronili środowisko – zmniejszy się bowiem emisja zanieczyszczeń wypuszczanych do środowiska.

Zanim to jednak nastąpi ełccy myśliwi zapraszają w sobotę 9 września do w Ełku zaplanowano kolejną edycję „Ełkowiska”- festynu łowieckiego, którego głównym celem jest szeroko rozumiana edukacja proekologiczna łowiectwa oraz rozpowszechnienie wśród społeczeństwa mało znanej kultury i tradycji myśliwskiej.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologicznej. W programie festynu nie zabraknie m.in. gier i zabaw związanych z edukacją ekologiczną, pokazów sokolnictwa i psów ras myśliwskich, a także konkursu wabienia zwierzyny. Festyn poprzedzi msza św. w Katedrze św. Wojciecha. Początek, godz. 10.

Źródło: wfosigw.olsztyn.pl