Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej w „Rysiu”

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadaje się myśliwym, członkom Polskiego Związku Łowieckiego, za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając m.in. wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, wzorową postawę etyczna i koleżeńskość.

Niezmiernie nam miło poinformować, iż dwóch naszych kolegów: Dariusz Masiewicz oraz Artur Zarzecki otrzymało to zaszczytne i wysokie wyróżnienie łowieckie.

Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej nadaje Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ