Plan polowań zbiorowych 2018 – 2019

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,RYŚ” NA SEZON ŁOWIECKI 2018/2019

Data polowania Miejsce zbiórki Kierownik polowania Numer obwodu Rodzaj zwierzyny do odstrzału  

Uwagi

26.08.2018 Domek myśliwski Mikołaj Uściłowicz 156, 157, 191 Kaczki
02.09.2018 Sędki /sklep/ Łowczy, gospodarz obwodu 156, 157, 191 Kaczki Wypłaszanie dzików z kukurydzy
08.09.2018

sobota

Domek myśliwski Łowczy, gospodarz obwodu 156, 157, 191 Kaczki Wypłaszanie dzików z kukurydzy
23.09.2018 Zaborowo /gajówka/ Łowczy, gospodarz obwodu 156, 157, 191 Kaczki Wypłaszanie dzików z kukurydzy
30.09.2018 Sędki /sklep/ Wojciech Dzierżyński 157 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna
07.10.2018 Domek myśliwski Andrzej Rogowski 156 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna
13.10.2018

sobota

 Zaborowo/gajówka Robert Przytuła 191 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna
21.10.2018 Guty /mleczarnia/ Marek Szorc 157 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna
28.10.2018 Zaborowo /gajówka/ Szczepan Duda 156 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
04.11.2018 Domek myśliwski Kazimierz Raczyński 191 Zając, dzik, drapieżniki, sarna Polowanie Hubertowskie
10.11.2018

sobota

Zaborowo /gajówka/ Stanisław Bernatowicz 156 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna, zając
17.11.2018

 

Szczudły /przystanek/ Tadeusz Zamojski 157 Dzik, drapieżniki, sarna, zając
24.11.2018

sobota

Pisanica /postój/ Tomasz Mańczuk 191 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna
02.12.2018 Sędki /sklep/ Andrzej Mincewicz 157 Dzik, drapieżniki, sarna, jeleń, zając
09.12.2018 Zaborowo /gajówka/ Andrzej Sołtys 156 Dzik, drapieżniki, sarna, jeleń
16.12.2018

01.01.2019

Domek myśliwski

Domek myśliwski

Adam Sutkowski

Jerzy Zakrzewski

191

191

Drapieżniki, zając, jeleń, sarna

 

Polowanie wigilijne

Polowanie Noworoczne

06.01.2019 Sędki /sklep/ Jerzy Anikiej 157 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna
12.01.2019

sobota

Zaborowo /gajówka/ Robert Michniewicz 156 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna
19.01.2019

sobota

Domek myśliwski Mariusz Kurzątkowski 191 Dzik, drapieżniki
27.01.2018 Domek myśliwski Andrzej Miezio 191 Walka z kłusownictwem

Prowadzący polowanie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, dyscyplinę oraz organizację transportu
i naganki. Myśliwi przybywający na polowanie z psami są za nie odpowiedzialni.

Początek polowania ustala się na godzinę 8.00

Przed każdym polowaniem należy przeprowadzić instruktaż na temat bezpieczeństwa w zakresie wykonywania polowania.

Zarząd Koła może zmienić czas i miejsce polowania po uprzednim zawiadomieniu wszystkich zainteresowanych.

Treningi strzeleckie na strzelnicy w Ełk( godz.9.00):

  1. 16.08.2018- śrut przed kaczkami
  2. 20.09.2018- kula przed zbiorowymi