Dobra celność strzału z lufy gładkiej

Fot: Wikipedia

Przyjęta dla odległości 35 metrów

Odchylenie toru pocisku

  • Celująca – 7 cm
  • Bardzo dobra – 10 cm
  • Dobra – 17 cm
  • Dostateczna – 24 cm
Ogólnie przyjmuje się, iż dla satysfakcjonującego strzelania odchylenie toru pocisku powinno być poniżej 12 cm