Kaliber broni śrutowej

Kaliber broni śrutowej oznacza ilość kul ołowianych o jednakowej średnicy lufy jaką można odlać z jednego funta angielskiego ołowiu.

Tak na przykład dla kalibru dwanaście można odlać dwanaście kul, a dla szesnastki szesnaście. Lufa kalibru 12 ma większą średnice nominalną niż lufa kalibru 16.

Przykładowy kaliber śrutowy 12/70 – mówi nam o:

  • Liczbie pocisków zgodnie z wytłumaczeniem powyżej.
  • Drugi parametru to maksymalna długość komory nabojowej.

Im większa cyfra oznaczająca kaliber tym mniejsza jest średnica nominalna przewodu wewnętrznego

Prawidłowy dobór jest kwestią niezwykle istotną, trzeba bowiem pamiętać, że im większa średnica śrucin w ładunku tym ich tam mniej, a tym samym mniejsze pokrycie celu. Skuteczniejszy strzał to często jednoczesne trafienie kilkoma mniejszymi śrucinami. Oczywiście skuteczność strzału zależy także od odległości z jakiej strzelamy.

Wielkość śrutu jest wyrażona przez liczby od trzech zer (000) do numeru 8. Im większy numer, tym mniejszy śrut. Najgrubszy dopuszczalny prawnie w Polsce ma wymiar 4,5 mm, najmniejszy 2 mm.

W Polsce zabronione jest stosowanie tzw. loftek, czyli śrutu o średnicy większej niż 4,5 mm. Większość ładunku śrutowego mieści się w przedziale wagowym 23 – 40 gram.

Śrut może być ołowiowy lub bezołowiowy (stop wielu metali).