Myłkus

Fot: fotmann.galeria.ekologia.pl

To samiec zwierzyny płowej o wyraźnie zniekształconym porożu.

Nazwa, podobnie jak całe słownictwo gwary myśliwskiej powstało w okresie średniowiecza, gdy polowanie było integralną częścią ludzkiego życia i miało o wiele większe znaczenie niż dziś.

Myłkus pochodzi najprawdopodobniej od staropolskiego „myłka” czyli po prostu od „pomyłka”. Inaczej, tłumacząc dosłownie jest to „pomylony jeleń” – nieprawidłowy, inny niż normalny. W skutek tworzenia skrótów myślowych, neologizmów itd – zrodził się „myłkus”, czyli „myleniec” a po naszemu – „pomyleniec”.

Naszych przodków nie obchodziła za bardzo kondycja jeleni i ich poroża, które były po prostu pozyskanym materiałem produkcyjnym. Tradycja trofeów z poroża to raczej XVIII – XIX wiek. Wcześniej to był po prostu materiał na guziki, oprawy broni, do ozdoby przedmiotów i ich wytwarzania. Nikt by nie marnował dość cennego materiału na wieszanie na ścianie. Natomiast byli bardzo wrażliwi na odstępstwa od normy. I wszystkie takie przypadki starali się określać w swoim słownictwie.

Fot: fotopuchalski.pl

Poroże myłkusa przyjmuje rozmaite formy m.in:

 • szydlarza – tyki w kształcie ostrego szydła, bez odnóg (jest to często forma poroża wstecznego),
 • korkociągu – tyki skręcone na kształt sprężyny, wiecznego widłaka – trwała właściwość organizmu na skutek zdegenerowania,
 • perukarza – całkowity brak tyk, natomiast w ich miejscu jest duża, gruba, porowata narośl, której kozioł nie zrzuca (jest ona stale pokryta scypułą). Peruka jest naroślą na górze głowy pomiędzy uszami albo rozlewającą się w dół głowy,
 • baranich rogów,
 • jednotykowość i wielotykowość.

Przyczyny zniekształcenia poroża mogą być bardzo różne:

 • pasożyty skóry, płuc, żołądka, jelit lub wątroby,
 • zaburzenia w gospodarce wapnem w okresie wzrostu poroża,
 • brak hormonów na skutek uszkodzenia jąder (na skutek choroby lub uszkodzenia),
 • zakłócenia przemiany materii,
 • mechaniczne uszkodzenia w czasie wzrostu poroża (uszkodzenia możdżenia czy czaszki),
 • odmrożenia parostków w scypule,
 • zła jakością pokarmu w czasie zimy (czyli w czasie budowy poroża) lub w czasie przewlekłych chorób, nawet tych pasożytniczych.