Rakieta

Podskok zwierzyny płowej, zaznaczającej w ten sposób rażenie pociskiem na komorę

Rys: polunek.pl

Na powyższym rysunku, czerwonym kolorem oznaczono komorę rogacza