Zajęcia z myśliwym i leśnikiem w SP nr 7

W dniu 23 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku odbyły się zajęcia z leśnikiem i zarazem myśliwym Tomaszem Mańczukiem.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas 7-8 uczestniczący w zajęciach koła przyrodniczego prowadzonego przez Katarzynę Uściłowicz.  Zajęcia miały na celu przybliżyć uczniom pracę leśnika i pasję jaką jest łowiectwo. Uczniowie poznali historię łowiectwa, gwarę łowiecką. Nauczyli się rozpoznawać zwierzęta, poprawnie je nazywać. Mieli możliwość posłuchania sygnałów łowieckich i spróbowania gry na sygnałówce.