Ślubowanie myśliwskie w Rysiu – 2018

Ślubowanie myśliwskie jest jedną z ważniejszych chwil w życiu myśliwego. To bowiem pierwsza tradycyjna ceremonia, w której uczestniczy myśliwy po uzyskaniu członkostwa Polskiego Związku Łowieckiego. Ślubowanie wprowadza w krainę myśliwskich tradycji.

Podczas uroczystości początkującemu myśliwemu powinien towarzyszyć jego opiekun, sprawujący nad nim pieczę w czasie odbywania stażu. Ślubowanie przyjmuje najstarszy funkcją myśliwy.

Ślubujący z odkrytą głową klęka na lewe kolano, twarzą do celebrującego, zwykle trzymając broń pionowo w lewej ręce i stopką opartą o ziemię przy lewym kolanie. Za ślubującym staje opiekun trzymając prawą rękę na jego lewym ramieniu. Myśliwi zdejmują nakrycia głowy i trzymają je w lewej ręce.

To wielkie święto i nie inaczej było w Kole Łowieckim „Ryś”, w którym uroczyste ślubowanie złożyło ośmioro adeptów łowiectwa

Myśliwy powtarza za celebrującym tekst ślubowania:

Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuje uroczyście:

– przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
– postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
– zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
– chronić przyrodę ojczystą,
– dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.