Edukacja łowiecka w SP nr 7 w Ełku – grudzień 2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, już po raz kolejny wzięli udział w zajęciach, które znacząco poprawiły ich wiedzę na temat świata naszej rodzimej przyrody.

W listopadzie uczniowie spotkali się w szkole z leśnikiem i myśliwym – Tomaszem Mańczukiem. Nauczyli się wówczas rozróżniać gatunki zwierząt łownych, poznali teorię łowiecką oraz podstawy gospodarki leśnej i jej znaczenia dla człowieka. Tym razem, w ramach koła przyrodniczego, ten znawca lasu poprowadził niezwykle ciekawe zajęcia terenowe, na których uczniowie uczyli się wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce.

Zajęcia w terenie to najlepsza forma nauki, żaden bowiem, nawet najlepszy podręcznik nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z przyrodą

Nic dziwnego, że wszyscy byli zachwyceni. W zajęciach wzięli też udział chętni rodzice. Po zajęciach na uczestników czekała grochówka i kiełbaski. Dzieci dostały też książeczki o łowiectwie.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.