Rodzaje psów ze względu na umiejętności

Psy jednostronne

Wyspecjalizowane w jednym rodzaju polowań.

Psy wielostronne

Mają predyspozycje do pracy w dwóch z trzech środowisk (polne, leśne, wodne).

Psy wszechstronne

Mają predyspozycje do pracy w wodzie, lesie i na polu.