Plan polowań zbiorowych 2019 – 2020

PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH KOŁA ŁOWIECKIEGO ,,RYŚ” NA SEZON ŁOWIECKI 2019/2020

Data polowania Miejsce zbiórki Kierownik polowania Numer obwodu Rodzaj zwierzyny do odstrzału Uwagi
06.10.2019 nd Domek myśliwski  Wojciech Dzierżyński 157,156, 191 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
12.10.2019 sb Domek myśliwski  Robert Przytuła 191,157, 156 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
20.10.2019 nd Domek myśliwski  Andrzej Rogowski 156,157, 191 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
27.10.2019 nd Domek myśliwski Kazimierz Raczyński 191,157, 156, Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna Polowanie Hubertowskie
09.11.2019 sb Domek myśliwski Artur Zarzecki 156,157, 191 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
17.11.2019 nd Domek myśliwski Andrzej Mincewicz 157,156, 191 Dzik, drapieżniki, sarna  
23.11.2019 sb Domek myśliwski Stanisław Bernatowicz 156,157, 191 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
01.12.2019 nd Domek myśliwski Tadeusz Zamojski 191,157, 156 Dzik, drapieżniki, sarna, jeleń  
07.12.2019 sb Domek myśliwski Mikołaj Uściłowicz 157,156, 191 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
15.12.2019 nd Domek myśliwski Tomasz Mańczuk 156,157, 191 Dzik, drapieżniki, sarna, jeleń,   
21.12.2019 sb Domek myśliwski Jerzy Anikiej – prowadzący Rozprowadzający: Katarzyna Uściłowicz, Krzysztof Zamojski  191,157, 156 Dzik, drapieżniki, sarna, jeleń Polowanie wigilijne
28.12.2019 sb Domek myśliwski Sebastian Kosiorek – prowadzący Rozprowadzający: Robert Klimowicz,’ Michał Klimowicz 191,157, 156 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna Polowanie noworoczne
05.01.2020 nd Domek myśliwski Robert Michniewicz 156,157, 191 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
11.01.2020 sb Domek myśliwski Adam Sutkowski 191,157, 156 Dzik, drapieżniki, jeleń, sarna  
19.01.2020 nd Domek myśliwski Andrzej Miezio 157,156, 191 Dzik, drapieżniki, jeleń – byk, jeleń –  cielę  
26.01.2020 nd Domek myśliwski Andrzej Miezio 157,156, 191   Walka z kłusownictwem