Myśliwi wsparli DPS w Nowej Wsi Ełckiej

Akcja wsparcia służby zdrowia, prowadzona przez
wszystkie Koła Łowieckie w Ełku tj. Nr 1, Ryś, Orla Jucha, Oręż, Partyzant, Ponowa oraz Cietrzew w Prostkach, Łoś w Kalinowie wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałach, przekroczyła znacząco planowany pierwotnie poziom.


Dzięki zebraniu tak dużych środków finansowych udało się jeszcze wesprzeć Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Został zakupiony profesjonalny sprzęt do jonizacji powietrza, którego do tej pory nie było.

W trakcie przekazania sprzętu Dyrektor DPS podziękował myśliwym za otrzymany dar i przekazał na ręce Łowczego Okręgowego pracę plastyczną wykonaną przez podopiecznych.