Powrót kuropatwy na nasze pola

Kuropatwa niegdyś bardzo pospolita, obecnie jest coraz rzadziej spotykana w polskim krajobrazie. Na niektórych terenach, w tym na polach w Gminie Kalinowo nie ma jej już wcale.

Główną przyczyną znikania kuropatwy z polskich pól jest intensywne rolnictwo. Zniknęły śródpolne miedze, zagajniki i przydroża, gdzie kuropatwy zakładały gniazda. Zmniejszające się miejsca dogodne do gniazdowania, zmniejszyło szansę na przeżycie tego bardzo wrażliwego ptaka.

Myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku chcą, aby kuropatwa wróciła na nasze pola. Dlatego też podjęli działania w tym kierunku i sprowadzili na swój koszt 100 sztuk tych ptaków, które wypuszczono na terenie działalności Koła.

Do tego wydarzenia myśliwi z „Rysia” zaprosili także nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej z Pisanicy. Rzadko się bowiem zdarza okazja poznać na żywo piękne, rzadkie obecnie i niezwykle skryte zwierzęta. Jest to dla dzieci okazja do przeżycia ekologicznej przygody, którą potem pamięta się przez całe życie.