Myśliwska Świąteczna Paczka

Najpierw były listy dzieci do Świętego Mikołaja.

Potem Święty Mikołaj poprosił myśliwych z Koła Łowieckiego „Ryś” w Ełku, aby pomogli mu przygotować paczki dla dzieci. I tak trafiła one do Rodzinnego Domu Dziecka w Gminie Kalinowo.