Inwentaryzacja zwierzyny – 2019

Zgodnie z art 8a ustawy prawo łowieckie, inwentaryzacja zwierzyny jest sporządzana przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich w terminie do dnia 10 marca każdego roku.

W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi nadleśniczowie PGL LP oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwych nadleśniczych PGL LP oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji sporządza się projekt planu pozyskania zwierzyny w kolejnym roku gospodarczym.

Wycena trofeów 2019

Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że tegoroczna wycena trofeów pozyskanych w roku gospodarczym 2018/2019 odbędzie się w następujących terminach:

11 marca 2019 r. Ełk – Strzelnica Myśliwska Ełk – Szyba (godz. 9.00 KŁ Orla Jucha Ełk, godz. 10.00 KŁ Cietrzew Prostki, godz. 10.30 KŁ Nr 1 Ełk, godz. 11.00 WKŁ Oręż Ełk, godz. 11.30 KŁ Ryś Ełk, godz. 12.00 KŁ Łoś Kalinowo, KŁ Partyzant Warszawa, KŁ Ponowa Ełk)

14 marca 2019 r. Pisz – siedziba Nadleśnictwa Pisz, ul. Gdańska 24 w Piszu (godz. 8.00 KŁ Dąbrowa Pisz, godz. 8.30 WKŁ Orzeł Szeroki Bór, godz. 9.30, KŁ Jeleń Warszawa, godz. – KŁ Zielony Krąg Warszawa, godz. 11.30 KŁ Puszcza Pisz)

14 marca 2019 r. – Technikum Leśne w Rucianem Nidzie – Sala Tradycji Leśnych) – (godz. 10.00 KŁ Cytadela Warszawa, godz. 11.15 KŁ Cyraneczka Warszawa, godz. 12.00KŁ Darzbór Warszawa)

18 marca 2019 r. Drygały – siedziba Nadleśnictwa Drygały – godz. godz. 10.00 – KŁ Daniel Warszawa, godz. 11.00- WKŁ Cyranka Orzysz, godz., godz. 12.30 Las Biała Piska – WKŁ Trop Bemowo Piskie),

20 marca 2019 r. Giżycko – Strzelnica Myśliwska – (godz. 9.00 – KŁ Rogacz Giżycko, godz. 10.30 KŁ Dzik Giżycko, godz. 11.30 KŁ Ryś Giżycko, godz. 12.30 KŁ Kormoran Giżycko, godz. 13.30 WKŁ Sokół Giżycko)

20 marca 2019 r. – Węgorzewo – Klub Garnizonowy ul. Bema w Węgorzewie (godz. 9.30 – WKŁ „Żbik” w Węgorzewie, godz. 10.30 – KŁ „Cyranka” w Węgorzewie, 11.30 – KŁ Mazury ” w Węgorzewie)

28 marca 2019r. – Suwałki siedziba ZO. ul. 1 Maia 25 – (godz. 9.00 KŁ Lis Filipów, KŁ Dzik Olecko, godz. 10.00 KŁ Sarna Olecko, KŁ Żubr Kruklanki, godz. 11.00 KŁ Słonka Sejny, KŁ Łoś Sejny, godz. 12.00 KŁ Las Gołdap, WKŁ Granica Gołdap, godz. 13.30 WKŁ GON Warszaw, KŁ Knieja Białystok, KŁ Brzask Warszawa, godz. 14.00 KŁ Ursus Warszawa, KŁ Rogacz Warszawa, KŁ Nadzieja z Opaczy, KŁ Ratusz Warszawa, KŁ Leśnik Białystok)

28 marca 2019r. Suwałki siedziba ZO, ul. 1 Maia 25 – (godz. 9.00 KŁ Jedynka Suwałki, godz. 9.30 KŁ Szarak Suwałki, KŁ Kuna Suwałki, KŁ Kawka Suwałki, godz. 10.30 KŁ Szelment Suwałki, KŁ Hańcza Suwałki, godz. godz. 11.30 KŁ Ryś Suwałki, KŁ Leśnik Augustów, godz. 12.30 KŁ Batalion Augustów, Serwy Augustów, KŁ Kania Augustów, godz. 14.00, KŁ Ryś Białystok KŁ Łoś Rajgród,)

Ponadto prosimy o dostarczenie wszystkich trofeów innych gatunków zwierzyny łownej medalowych dotychczas nie wycenianych wg formuły CIC

Wielkoobszarowe polowanie na dziki – styczeń 2019

W dniu 28 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska obyło się spotkanie Ministra Henryka Kowalczyka z Łowczym Krajowym Piotrem Jenochem, Łowczymi Okręgowymi oraz Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Rafałem Malcem. Tematem spotkania było zwalczanie ASF w populacji dzika.

Łowczy Krajowy Piotr Jenoch szczegółowo omówił zrealizowane w ostatnich kilku miesiącach działania Polskiego Związku Łowieckiego mające na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na obszarze całej Polski.

Poinformował także, że na dzień 30 listopada br. roczny plan łowiecki w zakresie pozyskania dzika wykonany jest na poziomie blisko 91 %. Polski Związek Łowieckie zakupił 203 chłodnie, które dzierżawią koła znajdujące się w strefie ASF.

Ponadto Piotr Jenoch przedstawiał propozycje dalszych działań mających na celu obniżenie populacji dzika. Łowczy Krajowy poinformował o planowych polowaniach wielkopowierzchniowych z psami. Polowania te zaplanowane są na styczeń 2019 r. i przebiegać będą równocześnie na terenie wszystkich obwodów w danym okręgu.

Pierwsze polowanie wielkopowierzchniowe odbędzie się dnia 12 stycznia 2019 r. Łowczowie Okręgowi będą koordynować wielkoobszarowe polowania na dziki

Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec na spotkaniu zaproponował większą kontrolę działalności kół łowieckich. Wspomniał również, że niewykonywanie planu łowieckiego przez koła, nierealizowanie zaleceń Ministerstwa Środowiska oraz Głównego Lekarza Weterynarii może w przyszłości skutkować zabraniem obwodu łowieckiego.

Polowanie na dziki – pismo PZL Suwałki