Szkolenie weterynaryjne

Zakład Produkcyjno – Handlowy „Knieja” Sp. z o.o. w Suwałkach informuje, iż organizuje szkolenie myśliwych wprowadzających do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego – zwierzyny łownej pozyskanej w ramach odstrzału w terminie:

30-31 marca 2019 r.  
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach,
 ul. 1-go Maja 25.

Początek zajęć – sobota (30.03.19r.) godz. 9:00, niedziela (31.03.19r.) godz. 9:00.

Koszt szkolenia wynosi 120 zł
(wystawiamy faktury VAT)

– zgłoszenia do 15 marca 2019 r można dokonywać pod numerem tel.666-610-383

lub e-mail knieja@knieja.home.pl 

Ilość miejsc ograniczona!!!      

W momencie zgłoszenia prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko uczestnika, tel. kontaktowy, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia oraz imiona obojga rodziców.

Po ukończeniu szkolenia wystawione zostaną zaświadczenia z nadanym numerem identyfikacyjnym oraz imienna pieczątka.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu daje podstawę dla myśliwego do składania oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia i tylko na tej podstawie tusza może być przekazana do dalszego obrotu. Zaświadczenie to jest obowiązkowe dla wszystkich członków PZŁ zwłaszcza w sytuacji ciągłego zagrożenia ASF.

Inwentaryzacja zwierzyny – 2019

Zgodnie z art 8a ustawy prawo łowieckie, inwentaryzacja zwierzyny jest sporządzana przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich w terminie do dnia 10 marca każdego roku.

W sporządzaniu inwentaryzacji zwierzyny mogą brać udział właściwi nadleśniczowie PGL LP oraz przedstawiciel właściwej izby rolniczej. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściwych nadleśniczych PGL LP oraz właściwą izbę rolniczą o miejscu i terminie sporządzenia inwentaryzacji zwierzyny. Niestawiennictwo przedstawiciela właściwej izby rolniczej nie wstrzymuje sporządzenia inwentaryzacji.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji sporządza się projekt planu pozyskania zwierzyny w kolejnym roku gospodarczym.

Wycena trofeów 2019

Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że tegoroczna wycena trofeów pozyskanych w roku gospodarczym 2018/2019 odbędzie się w następujących terminach:

11 marca 2019 r. Ełk – Strzelnica Myśliwska Ełk – Szyba (godz. 9.00 KŁ Orla Jucha Ełk, godz. 10.00 KŁ Cietrzew Prostki, godz. 10.30 KŁ Nr 1 Ełk, godz. 11.00 WKŁ Oręż Ełk, godz. 11.30 KŁ Ryś Ełk, godz. 12.00 KŁ Łoś Kalinowo, KŁ Partyzant Warszawa, KŁ Ponowa Ełk)

14 marca 2019 r. Pisz – siedziba Nadleśnictwa Pisz, ul. Gdańska 24 w Piszu (godz. 8.00 KŁ Dąbrowa Pisz, godz. 8.30 WKŁ Orzeł Szeroki Bór, godz. 9.30, KŁ Jeleń Warszawa, godz. – KŁ Zielony Krąg Warszawa, godz. 11.30 KŁ Puszcza Pisz)

14 marca 2019 r. – Technikum Leśne w Rucianem Nidzie – Sala Tradycji Leśnych) – (godz. 10.00 KŁ Cytadela Warszawa, godz. 11.15 KŁ Cyraneczka Warszawa, godz. 12.00KŁ Darzbór Warszawa)

18 marca 2019 r. Drygały – siedziba Nadleśnictwa Drygały – godz. godz. 10.00 – KŁ Daniel Warszawa, godz. 11.00- WKŁ Cyranka Orzysz, godz., godz. 12.30 Las Biała Piska – WKŁ Trop Bemowo Piskie),

20 marca 2019 r. Giżycko – Strzelnica Myśliwska – (godz. 9.00 – KŁ Rogacz Giżycko, godz. 10.30 KŁ Dzik Giżycko, godz. 11.30 KŁ Ryś Giżycko, godz. 12.30 KŁ Kormoran Giżycko, godz. 13.30 WKŁ Sokół Giżycko)

20 marca 2019 r. – Węgorzewo – Klub Garnizonowy ul. Bema w Węgorzewie (godz. 9.30 – WKŁ „Żbik” w Węgorzewie, godz. 10.30 – KŁ „Cyranka” w Węgorzewie, 11.30 – KŁ Mazury ” w Węgorzewie)

28 marca 2019r. – Suwałki siedziba ZO. ul. 1 Maia 25 – (godz. 9.00 KŁ Lis Filipów, KŁ Dzik Olecko, godz. 10.00 KŁ Sarna Olecko, KŁ Żubr Kruklanki, godz. 11.00 KŁ Słonka Sejny, KŁ Łoś Sejny, godz. 12.00 KŁ Las Gołdap, WKŁ Granica Gołdap, godz. 13.30 WKŁ GON Warszaw, KŁ Knieja Białystok, KŁ Brzask Warszawa, godz. 14.00 KŁ Ursus Warszawa, KŁ Rogacz Warszawa, KŁ Nadzieja z Opaczy, KŁ Ratusz Warszawa, KŁ Leśnik Białystok)

28 marca 2019r. Suwałki siedziba ZO, ul. 1 Maia 25 – (godz. 9.00 KŁ Jedynka Suwałki, godz. 9.30 KŁ Szarak Suwałki, KŁ Kuna Suwałki, KŁ Kawka Suwałki, godz. 10.30 KŁ Szelment Suwałki, KŁ Hańcza Suwałki, godz. godz. 11.30 KŁ Ryś Suwałki, KŁ Leśnik Augustów, godz. 12.30 KŁ Batalion Augustów, Serwy Augustów, KŁ Kania Augustów, godz. 14.00, KŁ Ryś Białystok KŁ Łoś Rajgród,)

Ponadto prosimy o dostarczenie wszystkich trofeów innych gatunków zwierzyny łownej medalowych dotychczas nie wycenianych wg formuły CIC