Konkurs na lisiarza sezonu 2021/2022

REGULAMIN KONKURSU

 • Celem konkursu jest aktywna ochrona zwierzyny drobnej poprzez redukcję drapieżników z listy gatunków zwierzyny łownej

Wspomożenie reintrodukcji kuropatwy na terenie obwodów Koła.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się wścieklizny.

Popularyzacja trofeistyki medalowej drapieżników.

 • Organizatorem konkursu jest Zarząd KŁ”Ryś” w Ełku.
 • W konkursie mogą wziąć udział myśliwi, członkowie KŁ”Ryś” w Ełku.
 • Konkurs zakłada pozyskanie przez jednego myśliwego jak największej liczby drapieżników podczas polowań indywidualnych i zbiorowych, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022r. na terenie obwodów Koła, tj. 156,157,191.
 • Potwierdzeniem pozyskania drapieżnika jest zdjęcie całego zwierzęcia ułożonego na lewym boku. Zdjęcie musi obejmować całe zwierzę. Zdjęcie w dniu pozyskania należy wysłać kol. Tomaszowi Mańczukowi. Na koniec Konkursu należy dodatkowo dostarczyć Komisji parę uszu( ew. całą skórę) od każdego strzelonego drapieżnika.
 • Do konkursu wchodzi myśliwy strzelając min. jednego drapieżnika. Konkurs wygrywa łowca, który dopuszczalnymi prawnie metodami, w/w wymienionym terminie, pozyska największą liczbę drapieżników; zostanie „LISIARZEM SEZONU 21/22”
 • W przypadku pozyskania takiej samej liczby drapieżników, wygrywa myśliwy, który pozyska najwięcej lisów w lutym i marcu 2022. W przypadku ponownego remisu wygrywa myśliwy, który pozyska lisa jako pierwszy w trakcie trwania konkursu. Gdyby nastąpił kolejny remis, wygra myśliwy , który przedstawi kartę wyceny medalowej z najwyższą liczbą punktów, przeprowadzonej przez Komisję Wyceny Trofeów ZO.
 • Komisja w składzie:

Prezes Kazimierz Raczyński

Podłowczy Tomasz Mańczuk

Gospodarz obwodu – Stanisław Bernatowicz

wyłoni zwycięzców Konkursu.

 • Od ustaleń Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • Przewidziano nagrody rzeczowe:

Za miejsca 1-3.

Nagroda niespodzianka do rozlosowania wśród wszystkich uczestników Konkursu.

Nagroda za najwyżej wycenione trofeum.

 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

Ptasia grupa znów niebezpieczna

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że od 31 grudnia 2019 roku na terenie Polski stwierdzono 11 ognisk (8 w woj. lubelskim, 2 w woj. wielkopolskim i 1 w woj. zachodniopomorskim) wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu oraz 1 przypadek u dzikiego ptactwa, tj. padłego jastrzębia, znalezionego w powiecie lubartowskim.

Mając na uwadze, iż rezerwuarem tej choroby są dzikie ptaki, głównie ptactwo wodne, zwracam się z uprzejmą prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas polowań na ptaki. Ponadto, w sytuacji znalezienia w tuszce odstrzelonego ptaka nietypowych zmian, proszę o zgłoszenie tego przypadku do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, bądź innej właściwej instytucji.

Jednocześnie proszę o wstrzymanie się od polowań na obszarach objętych ograniczeniami w związku z ogniskami grypy ptaków, znajdującymi się na terenie:

 • w województwie lubelskim: powiat lubartowski oraz krasnostawski,
 • w województwie wielkopolskim: powiat ostrowski oraz kolski,
 • w województwie zachodniopomorskim: powiat myśliborski.

Informacje dotyczące aktualnej sytuacji epizootycznej, objawów choroby, postępowania w przypadku podejrzenia i potwierdzenia dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.