W jakich przypadkach policja cofa pozwolenie na broń?

Jeżeli osoba, która posiada pozwolenie na broń:

 • Nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust 7 ustawy.
 • Należy do osób, które nie mogą ubiegać się o pozwolenie na broń.
 • Naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni.
 • Przemieszczała się z bronią po alkoholu, środku odurzającym lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.
Pamiętajmy, że utrata członkostwa w PZŁ skutkuje cofnięciem przez organ policji pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów łowieckich

Maksymalne zasięgi pocisków kulowych i ładunków śrutowych

Fot: dubeltowki.pl

Odległości strzału kulą

 • Kule z broni gwintowanej – od 3,5 do 4 km.
 • Kule typu breneka z broni gładkolufowej – od 1,2 km do około 2 km.

Odległości strzału śrutem

Największe odległości przy strzale pod kątem około 30 stopni osiąga:

 • śrut 2,5 mm – około 200 m,
 • śrut 3,5 mm – około 300 m,
 • śrut 4,0 mm – około 400 m.

Upraszczając, przy śrucie stosuje się przelicznik – średnia śrucin pomnożona przez 100, co daje nam maksymalny zasięg liczony w metrach

Jako że śrut ma zazwyczaj średnicę od 2 mm do 4,5 mm to zasięg amunicji śrutowej w Polsce mieści się między 200 a 450 metrów.

Na zasięg wpływa:

 • Prędkość początkowa
 • Masa i kształt pocisku
 • Siła wiatru
 • Gęstość powietrza
 • Siła przyciągania ziemskiego
 • Kąt pod jakim pocisk jest wystrzelony.
Dolatująca kula praktycznie traci swoją energię, niemniej nawet taki spadający kawałek metalu lub ołowiu może stanowić zagrożenie

Lufa Poligonalna

Lufa broni strzeleckiej, której przekrój poprzeczny ma kształt wielokąta foremnego i zmienia swoje położenie wzdłuż części prowadzącej przewodu według linii śrubowej.

Wierzchołki wielokąta są zwykle zaokrąglone, a boki wykonuje się w kształcie łuków.

Taki kształt przekroju wpływa na zmniejszenie oporu występującego podczas przechodzenia pocisku przez lufę, ogranicza również wypływ gazów prochowych z lufy w czasie poprzedzającym wylot pocisku oraz ułatwia czyszczenie i konserwację przewodu lufy.

Dzięki swoim właściwościom lufa poligonalna charakteryzuje się zwiększoną trwałością oraz zdolnością nadawania większych prędkości początkowych niż lufy bruzdowe.

Jeżeli twój sztucer nie strzela celnie

Po pierwsze – sprawdź celownik optyczny

Może być bowiem tak, że broń wcale nie jest niecelna, lecz zaopatrzona jest w zepsutą lunetę. Aby to sprawdzić należy „wpisać kwadrat w koło”.

Aby to zrobić należy wystrzelić w dane miejsce tarczy celowniczej. Następnie, celując ciągle dokładnie w miejsce pierwszego strzału, należy przesunąć siatkę celowniczą o 12 kliknięć do góry i strzelić ponownie. Następnie przesuwamy o 12 kliknięć w prawo. Potem 12 kliknięć w dół, a na koniec 12 kliknięć w lewo. Po każdym przesunięciu oddajemy strzał. Ślady trafień powinny utworzyć kwadrat. Jeżeli tak się nie stało reklamujmy celownik optyczny.

Po drugie – wyczyść lufę

Aby sztucer był celny jego lufa musi być całkowicie zgodna z przyjętą normą – tolerancja właściwie nie istnieje. Gdy pojawi się jakikolwiek osad z miedzi wewnątrz lufy możemy zapomnieć o bardzo dobrej celności.

Po trzecie – użyj innej amunicji

Niektóre sztucery dość czujnie reagują na wagę naboi. Aby dobrać najlepszą dla danej broni należy przetestować różną amunicję i wybrać najlepszą dla siebie.

Po czwarte – dbaj o spust broni

Spust zawsze musi być dobrze wyregulowany. Luzy, zbyt duży opór, albo inne problemy skutecznie niweczą celność strzałów.

Jeżeli nic z powyższych rzeczy nie pomaga pozostaje tylko reklamacja broni lub wizyta u rusznikarza.

Należy jednak pamiętać, iż nawet najcelniejszy sztucer nie zrobi z nas doskonałych strzelców. Do tego jest tylko jedna droga – ćwiczenie strzelania