Wymogi uczestnictwa psów w szkoleniach, wystawach, próbach i konkursach

Wymogi te zostały określone w Regulaminie prób i konkursów pracy psów myśliwskich opracowanym przez Zespół Komisji Kynologicznej Naczelnej Rady Łowieckiej.

Ocenie podlegają nie tylko cechy wrodzone psa, ale również umiejętności nabyte podczas szkolenia.

 • Wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub w organizacji zrzeszonej w FCI
 • Mają ukończone 9 miesięcy. Górnej granicy generalnie nie ma – ustala się ją dla niektórych grup psów ustala się ja przed próbami – np. dzikarze i norowcy do 24 miesiąca życia.
 • U niektórych psów sprawdza się posiadanie dyplomu z konkursów norowców czy dzikarzy (np. u jamników).
 • Właściciele nie mogą być zawieszeni w prawach członków.
 • Na początek zawsze sprawdza się reakcję na strzał – lękliwe psy wyklucza się z konkursu.
 • Nie mogą brać udziału psy chore, kastraty, monorchidy (z jednym jądrem), kryptorchidy (bez jąder), grzejace się i wysokocieżarne suki.
 • U dzikarzy sprawdza się czas odnalezienia dzika oraz stopień wrodzonej ciętości i skłonności do oszczekiwania zwierza podczas atakowania go oraz do głoszenia uchodzącego dzika,
 • U posokowców sprawdza się czas poszukiwania rannej zwierzyny w warunkach naturalnego łowiska.

Próby i konkursy pracy psów myśliwskich to cykl dorocznych imprez organizowanych przez Polski Związek Łowiecki, których celem jest sprawdzanie i podnoszenie jakości użytkowej psów myśliwskich

Ile jest ras psów myśliwskich?

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna FCI uznaje oficjalnie około 400 ras psów, w tym około 200 ras psów myśliwskich.

W polskich łowiskach spotyka się na co dzień z tej liczby jedynie 20 – 40 ras. Wynika to głównie z przyzwyczajenia naszych myśliwych do określonych ras, sprawdzonych w praktyce.

Fot: huntertools.pl

Jak zgłosić psa do udziału w konkursie bądź próbach pracy psów myśliwskich?

Chcąc zgłosić psa na imprezę kynologiczną należy skontaktować się z organizatorem (Zarządem Okręgowym PZŁ) danego konkursu bądź prób pracy psów myśliwskich, który jest każdorazowo wskazywany w terminarzu imprez kynologicznych.

Organizator określa wysokość wpisowego oraz termin do którego należy przesłać wypełniony druk zgłoszenia, kopię rodowodu bądź metryki oraz uiścić opłatę.

Zgłoszenie psa na imprezy kynologiczne

Oświadczenie uczestnika imprezy kynologicznej niebędącego członkiem PZŁ

Źródło: PZŁ

Fot: psy-pies.com

Psy myśliwskie – podział ze względu na walory użytkowe

Do polowania myśliwi wykorzystują psy myśliwskie.

Kynologia łowiecka, jest odrębną dużą dziedziną łowiecką, polegającą na wyselekcjonowaniu najlepszych psów, nie tylko pod względem ich urody czyli tzw. eksterieru, ale także pod względem użytkowości, stąd organizowane są różnego rodzaju próby i konkursy pracy, gdzie oceniane są umiejętności psów w warunkach zbliżonych do praktyki łowieckiej.

Ze względu na walory użytkowe rasy psów myśliwskich podzielono na następujące grupy:

 • Tropowce – są to psy o szczególnie czułym węchu, których zadaniem jest doprowadzanie  myśliwego do postrzelonej zwierzyny, która zdołała ujść po strzale, ale jest ranna. Psy te odróżniają trop zdrowej zwierzyny od tropu zwierzyny postrzelonej, i szczekaniem głoszą miejsce, w którym zwierzyna ta padła lub zaległa ranna. Do tej grupy psów można zaliczyć między innymi: Posokowca bawarskiego i hanowerskiego, Jamnikogończego alpejskiego.
 • Legawce – są to psy, które należą do grupy psów wszechstronnych, tzn. aportują strzeloną zwierzynę, pracują w lesie, w polu i w wodzie, są też posokowcami czy tropowcami. Do tej grupy należą Wyżły, Setery.
 • Płochacze – są to psy których zadaniem jest ruszenie zwierzyny z jej ostoi – np. Cocker-spaniel.
 • Gończe – są to psy, których zadaniem jest pogoń za zdrową zwierzyną i głoszenie (szczekaniem) jej obecności, przykładem rasy może być Gończy polski.
 • Norowce – są to psy układane do polowań w norach – szczególnie dotyczy to polowań na lisy i borsuki. Do tej grupy należą Jamniki i Foksteriery
 • Dzikarze – jest to odmiana gończych, których zadaniem jest prowadzenie i oszczek dzików w kierunku linii myśliwych należą tu Jagdteriery, Foksteriery i mieszańce.

Różne rasy psów, ze względu na swoje predyspozycje, wykorzystywane są do różnych rodzajów polowań, przy czym obok ras ściśle wyspecjalizowanych tzw. jednostronnych występują także psy wielostronne tzn. potrafią tropić i jednocześnie są norowcami, oraz wszechstronne, potrafiące tropić, będące norowcami, a jednocześnie aportujące z wody zwierzynę, przy czym psy wyspecjalizowane w danej dziedzinie, będą zawsze lepiej wykonywały swoją pracę, niż psy wielo i wszechstronne.

Źródło: kola.lowiecki.pl, Rys: portalgorski.pl