Dopuszczalne odległości strzału na polowaniu indywidualnym i zbiorowym

Fot: joemonster.org

Polowanie indywidualne:

 • 40 metrów – z broni gładkolufowej
 • 100 metrów – z broni gwintowanej i otwartymi przyrządami celowniczymi
 • 200 metrów – z broni gwintowanej i optycznymi przyrządami celowniczymi

Polowanie zbiorowe:

 • 40 metrów – z broni gładkolufowej
 • 40 metrów – z broni gwintowanej w miot.
 • 80 metrów – z broni gwintowanej w miot z ambon.
 • 100 metrów – z broni gwintowanej bez względu na rodzaj przyrządów celowniczych poza miot.

Odległość strzału na polowaniu

Fot: woodcock-hunting.com

Myśliwy może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się w odległości:

 • 40 metrów w razie strzału śrutem lub kulą z broni gładkolufowej w każdym przypadku.
 • 40 metrów w razie strzału w miot na polowaniu zbiorowym z każdej broni z stanowiska naziemnego.
 • 80 metrów w razie strzału w miot na polowaniu zbiorowym z broni gwintowanej z ambon
 • 100 metrów w razie strzału kulą z broni gwintowanej przy wykorzystaniu otwartych przyrządów celowniczych na polowaniu indywidualnym.
 • 100 metrów w razie strzału kulą z broni gwintowanej, bez względu na rodzaj przyrządów celowniczych na polowaniu zbiorowym jeżeli strzał następuje poza miot.
 • 200 metrów w razie strzału kulą z broni gwintowanej przy wykorzystaniu optycznych przyrządów celowniczych na polowaniu indywidualnym.

Kiedy powinniśmy powstrzymać się od strzału

Fot: woodcock-hunting.com

Zwłaszcza w sytuacjach budzących wątpliwości natury etycznej!

Należą do nich:

 1. Okoliczności ograniczające skuteczność strzału, np. zwierzyna zasłonięta przez zarośla.
 2. Okoliczności uniemożliwiające podniesienia zwierzyny, np. trudno dostępny teren.
 3. Strzał do zwierzyny niewyrośniętej, np. młodych bażantów na początku sezonu.
 4. Strzał do zwierzyny pozostającej bez szans w spotkaniu z myśliwym, np. do zwierzyny przepływającej rzekę.
 5. Strzelanie do zwierzyny w legowiskach, śpiącej, przy punktach dokarmiania i wodopojach, podczas zażywania przez zwierzynę kąpieli wodnej lub błotnej, podczas aktu kopulacji, a także przebywającej na terenie zagrodzonym.
 6. Strzelanie w stado kuropatw.

Miejsca w których nie wolno strzelać do zwierzyny

Fot: derylgucio.pl

Nie wolno strzelać:

 • W odległości mniejszej niż 500 metrów od miejsc zebrań publicznych w czasie ich trwania.
 • Będąc w odległości mniejszej niż 150 metrów od zabudowań mieszkalnych.
 • Do zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania, z wyjątkiem polowań na dziki i drapieżniki przy nęciskach.
 • Zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych.

Nie celuje się i nie strzela do zwierzyny jeśli:

 • Na linii strzału znajduje się myśliwy lub inne osoby albo zwierzęta gospodarskie, budynki lub pojazdy znajdujące się w odległości nie gwarantującej bezpieczeństwo strzału.
 • Znajdującej się w odległości mniejszej niż 200 metrów od pracujących maszyn rolniczych.
 • W miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 metrów w terenie otwartym i nie mniejszej niż 100 metrów w terenie leśnym.
 • Zwierzyna znajduje się na szczycie wzniesienia.

Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne dopiero po osobistym dokładnym rozpoznaniu zwierzyny oraz warunkach gwarantujących skuteczność strzału i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwa otoczenia