Okres ochronny dla loch

Z końcem dnia 31 stycznia 2016 roku wyekspirowało dwuletnie zniesienie okresu ochronnego na lochy w województwie podlaskim i jego skrócenie na pozostałym obszarze kraju.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują okresy polowań sprzed zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne dokonanej nowelizacją z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1901).

Na lochy można zatem polować jedynie w okresie od 15 sierpnia do 15 stycznia.

Fot:drapiezniki.pl

Pismo Ministra Środowiska w sprawie okresu ochronnego na lochy