Zaczynamy liczyć zwierzęta

Do 10 marca br. trwać będzie ocena stanu liczebności zwierzyny.

Według wytycznych Lasów Państwowych wszystkie Koła Łowieckie mają stosować jednolitą metodę inwentaryzacji, w celu uwiarygodnienia danych. W związku z tym wszystkie koła dokonają inwentaryzacji na podstawie metod liczenia tropów po ponowię lub w razie niesprzyjających warunków innymi uznanymi metodami.

Obserwacja całoroczna zwierzyny w obwodzie może jedynie posłużyć do ustalenia struktury wiekowej i płciowej populacji.

Na podstawie protokołu ustalenia liczebności zwierzyny przygotowuje się projekt planu pozyskania zwierzyny na sezon łowiecki 2017/2018. Posłuży on do ustalenia planu odstrzału, który będzie ujęty w rocznym planie łowieckim.

Fot: ArtTravel.pl

Pismo – Nadleśnictwo Ełk

Załączniki do pisma

Plan pozyskania zwierzyny 2017

Protokół z inwentaryzacji

Formularz kontaktowy Koła Łowieckiego