Zasady prowadzenia selekcji wśród samic i młodzieży zwierzyny płowej – Uchwała nr 14/2005

Obecnie obowiązuje Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 14/2005 z 15 grudnia 2015 roku.

Zasady odnoszą się do wszystkich gatunków.

Dokonując odstrzału samic czy młodzieży, w pierwszej kolejności należy eliminować:

  • osobniki z widocznymi wadami budowy,
  • w złej kondycji,
  • o matowej, zmierzwionej pokrywie włosowej.

Oceniając kondycję samic, trzeba uwzględnić stan grzęz (wymiona samic zwierzyny płowej). Wychudzona sylwetka i powiększone grzęzy świadczą o intensywnym karmieniu potomstwa i eliminacja takiej samicy negatywnie wpłynie na rozwój pozostawionego potomstwa.

Przy odstrzale samic i potomstwa w pierwszej kolejności należy dokonać odstrzału potomstwa, a następnie samicy. Z bliźniąt w pierwszej kolejności wybieramy do odstrzału sztukę słabszą.

Uchwała nr 14-2015 Naczelnej Rady Łowieckiej – w sprawie zasad selekcji osobniczej i populacyjnej