Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich

Zawody Okręgowe PZŁ w strzelaniach myśliwskich odbędą się w dniu 16 czerwca 2018 roku na Strzelnicy Myśliwskiej w Ełku. Początek strzelań o godz. 8.30

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w sprawie szkolenia strzeleckiego w PZŁ w Zawodach mają uczestniczyć reprezentacje wszystkich kół łowieckich.

W przypadku nieobecności reprezentacji koła na zawodach należy podać przyczynę

Koło wystawia zespół złożony z 3 zawodników w klasie powszechnej oraz zawodników z klasą mistrzowską.

Zawody będą przeprowadzone według prawideł strzelań myśliwskich obowiązujących w PZŁ.

Program dla obu klas jest jednakowy i obejmuje pełen wielobój myśliwski.

Klasyfikacja prowadzona będzie:

  1. zespołowo – w klasie powszechnej
  2. zespołowo – w klasie otwartej
  3. indywidualnie w klasie powszechnej
  4. indywidualnie w klasie mistrzowskiej

Zwycięskie zespoły: Mistrz Okręgu i I miejsce w klasie otwartej otrzymają puchar i dyplom. Indywidualni zwycięzcy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zawodnicy, którzy uzyskają lokaty od I do III miejsca w klasie powszechnej reprezentują suwalski okręg PZŁ na Mistrzostwach Krajowych w strzelaniach myśliwskich

Koszty związane z delegowaniem zawodników oraz zużytej amunicji pokrywają koła łowieckie.

Podstawą do wyłonienia reprezentacji okręgowej na Krajowe Mistrzostwa Kół Łowieckich będzie najlepszy wynik uzyskany przez 3-osobową reprezentację Koła w klasie otwartej.

Drużyny i zawodników indywidualnych należy zgłosić w tut. Zarządzie do dnia 4 czerwca 2018 roku