Kolejne zmiany Prawa Łowieckiego – 2018 rok

Mimo iż niedawno weszły w życie nowe przepisy wprowadzone do Prawa Łowieckiego, w parlamencie rozpoczęły się prace nad kolejnymi już zmianami.

Zmiany dotyczą głównie szacowania szkód łowieckich, nie sprawdził się bowiem w praktyce pomysł udziału w tym sołtysów.

Według projektu ustawy szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1. Przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.
  2. Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.
  3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W załączeniu procedowany dokument: Projekt ustawy zmieniający Prawo Łowieckie