Prawa i obowiązki myśliwego na polowaniu zbiorowym

Prawa

 • Brać udział w polowaniu.
 • Oczekiwać od prowadzącego polowanie, polowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa, etyki i tradycji łowieckiej.
 • Strzelać do zwierzyny na zasadach zgodnych z prawem.
 • Wycofać się z polowania.
 • Oczekiwać pomocy podczas dochodzenia postrzałka.
 • Zabrać ze sobą psa na stanowisko – po uzyskaniu zgody prowadzącego polowanie.
 • Używać psa do dochodzenia postrzałka.
 • Wziąć udział w polowaniu pomimo spóźnienia się.

Obowiązki

 • Przestrzegać przepisów prawa łowieckiego, prawa o broni i rozporządzenia dotyczącego warunków wykonywania polowania.
 • Podporządkować się zaleceniom prowadzącego polowanie.
 • Dochodzenia i dostrzelenia postrzałka.
 • Udzielenia pomocy uczestnikowi polowania w razie nagłej konieczności lub wypadku.
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
 • Przestrzegać zasad etyki i tradycji łowieckiej.
 • Posiadać przy sobie niezbędne dokumenty.