Korzystanie z naganki na polowaniu indywidualnym

Na polowaniu indywidualnym nie korzysta się z naganiaczy, z wyjątkiem sytuacji:

 • Polowania na drapieżniki przy stogach i norach z użyciem psa.
 • Podczas dochodzenia postrzałka.
 • Gdy poluje się na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z pomocy psa.

Jakiej broni nie używamy do wykonywania polowań?

Fot: bestgun.pl

 • Pistoletów i rewolwerów.
 • Wojskowej broni strzeleckiej.
 • Broni bocznego zapłonu.
 • Broni automatycznej i półautomatycznej z magazynkiem, w którym mieści się więcej niż dwa naboje.
 • Broni typu Pump-Action.
 • Broni pneumatycznej.
 • Broni o lufach gwintowanych, przeznaczonej do strzelania amunicją charakteryzującą się energia pocisku mniejszą niż 1.000 J w odległości 100 m od lufy.
 • Wojskowej amunicji strzeleckiej i amunicji specjalnej.
 • Celowników noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych.

Rozstrzyganie spornych strzałów

Fot: prawo.gazetaprawna.pl

Jeżeli dwóch lub więcej myśliwych strzela do tej samej zwierzyny, w wyniku czego zwierzyna padła, strzelający między sobą uzgadniają, który z nich ją ustrzelił.

Gdy nie ma porozumienia:

 • W przypadku strzału śrutem do zwierzyny drobnej – rozstrzyga prowadzący polowanie.
  • Decydujący jest strzał, który unieruchomił zwierzynę.
  • Przy równoczesnych strzałach – decyduje ten oddany z bliższej odległości – jak nie, ten oddany w lewą stronę.
  • W razie dostrzelenia przez innego myśliwego rannego ptaka, należy on do myśliwego, który go zranił.
 • W przypadku strzału kulą – każdy uczestnik sporu wyznacza arbitra spośród myśliwych biorących udział w polowaniu, arbitrzy wyznaczają superarbitra. Zespół arbitrów wydaje decyzję, od której nie ma odwołania.
  • Przy dwóch lub większej ilości celnych strzałów – decydujący jest pierwszy strzał unieruchamiający zwierzynę lub uznany za śmiertelny.
  • Dwa jednoczesne strzały uznane za śmiertelne – decyduje ten oddany z bliższej odległości – jak nie, ten oddany w lewą stronę.

Rozstrzygnięcie sporu musi nastąpić zaraz po podniesieniu sztuki spornej i zgłoszeniu o tym prowadzącemu polowanie.