Czy jest możliwe użyczanie broni i amunicji myśliwskiej

Tak, myśliwi mogą wzajemnie użyczać sobie broń i amunicję myśliwską.

Reguluje to Ustawa o broni i amunicji.

Art. 28 – broń odpowiadająca celom myśliwskim i broń odpowiadająca celom sportowym można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.

Ustawa mówi zatem krótko, że tak i nie wskazuje na konkretny rodzaj broni w ramach posiadanych uprawnień.

Czyli możemy użyczyć dowolny rodzaj broni i bez znaczenia jest na jaką broń inny myśliwy ma pozwolenie

Jednakże należy pamiętać, iż policja może cofnąć pozwolenie na broń jeżeli została ona użyczona osobie nieupoważnionej.