Czym się różni nęcisko od karmiska?

Nęcisko to miejsce wabienia zwierzyny, gdzie wykłada się przynętę.

Kwestię nęcisk reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowań i znakowania tusz (z późn. zmianami).

Wykorzystuje się je do redukcji drapieżników lub w przypadku występowania znacznych szkód łowieckich do redukcji populacji dzików.

Do drapieżników zaliczamy:

  • Lisa
  • Jenota
  • Borsuka
  • Kunę leśną
  • Kunę domową
  • Norkę amerykańską
  • Tchórza zwyczajnego
  • Szopa pracza
  • Szakala złocistego

Karmisko to miejsce wykładania karmy dla zwierzyny. Przy karmisku nie wolno polować, tworzy je się tylko i wyłącznie w celu dokarmiania zwierzyny.