Co jedzą sarny w warunkach lasu naturalnego?

Fot: lazienki-krolewskie.pl

W warunkach polnych pokarm jest zróżnicowany i często zależy od struktury upraw w danym obwodzie Jak to jednak jest gdy pokarm jest determinowany przez procesy w lasach naturalnych lub do nich zbliżonych?

Wyniki takich badań przedstawiła Zofia Gębczyńska w 1980 roku. Zbadała ona dietę saren w lasach Białowieży.

Analizę przeprowadziła na 91 żwaczach saren, w tym 20 koźlaków i 71 dorosłych, pozyskanych podczas trwania sezonu łowieckiego.

Dieta saren składała się z 16 gatunków drzew z czego dominowały grab, dąb, świerk i brzoza, 18 gatunków krzewów – najczęściej leszczyna i trzmielina zwyczajna, 101 roślin zielnych, gdzie udział poszczególnych gatunków zmieniał się wraz z porami roku, 3 mchów, 3 paproci, a także 7 gatunków traw. Poza tym w niewielkich ilościach znalazły się także grzyby, porosty i wątrobowce. Nie uwzględniała ona szczątków roślinnych mniejszych od 2mm kwadratowych, które stanowiły ponad 50% objętości żwacza.

Dieta oczywiście różniła się w zależności od pory roku.

Na wiosnę przeważały rośliny zielne 24,5%, drzewa i krzewy stanowiły łącznie 12,2%, nieznaczny był udział innych typów pokarmu.

Dieta letnia nie różniła się znacznie od wiosennej. Jesienią zaczęły mocno dominować drzewa 18,6% oraz krzewy 3,9%. Relatywnie duży udział stanowiły grzyby 1,4%, co wiąże się z większą ich dostępnością podczas jesiennych miesięcy.

Zimą treść wypełniały głównie drzewa i krzewy, a udział roślin zielnych spadł do poziomu 10%, więcej było za to paproci 1,2%.

Źródło: FB – Nauka dla Łowiectwa

Metoda Eidmanna

Używana do szacowania wieku jeleni polegająca na ocenie wieku na podstawie warstw zębiny odkładanych w kanale zębowym siekaczy pierwszej pary.

Fot: flickr.com

Co to jest superfetacja?

Fot: zajeczaki.pl

To inaczej ciąża dodatkowa – to zapłodnienie komórek jajowych owulujących w następujących po sobie cyklach, czyli powtórne zapłodnienie samicy w czasie trwania ciąży.

W tym samym czasie rozwijają się więc płody z komórek jajowych pochodzących z kolejnych cykli owulacyjnych, mają one różny wiek.

Zjawisk to występuje naturalnie u niektórych zwierząt, np. u zajęcy, rzadziej u niektórych gryzoni, torbaczy, koni i owiec.