Czy pamiętasz, że przy strzale z ambon …

Fot: dan-1.flog.pl

  • Nie musi być pozycja stojąca – może być dowolna gwarantująca bezpieczeństwo strzału.
  • Nie ma ograniczenia lunety do ustawień trzykrotności.
  • Strzał w miot jest dopuszczalny do odległości nie większej niż 80 metrów.