Korzystanie z naganki na polowaniu indywidualnym

Na polowaniu indywidualnym nie korzysta się z naganiaczy, z wyjątkiem sytuacji:

  • Polowania na drapieżniki przy stogach i norach z użyciem psa.
  • Podczas dochodzenia postrzałka.
  • Gdy poluje się na ptactwo, w którym współpracuje ze sobą nie więcej niż trzech myśliwych korzystających z pomocy psa.