Wytyczne dotyczące znakowania tusz dzików – sierpień 2018

Główny Lekarz Weterynarii przekazał wytyczne dotyczące postępowania w sprawie znakowania tusz dzików, pozyskanych w ramach polowań na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym oraz w ramach odstrzału sanitarnego.

Wytyczne obowiązują od dnia 20 września 2018 roku.

Plik do pobrania: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii – sierpień 2018 roku