Rozporządzenie w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego (rok 2018)

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady:

1) ustalenia czynszu dzierżawnego;

2) ustalania udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego.

Wskaźniki przeliczeniowe wynoszą:

1) 0,07 q/ha – dla obwodu łowieckiego bardzo dobrego;

2) 0,04 q/ha – dla obwodu łowieckiego dobrego;

3) 0,02 q/ha – dla obwodu łowieckiego średniego;

4) 0,01 q/ha – dla obwodu łowieckiego słabego;

5) 0,004 q/ha – dla obwodu łowieckiego bardzo słabego.

Wysokość udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania rocznego planu łowieckiego ustala się, przyjmując, że za każdy 1% nieusprawiedliwionego niezrealizowania minimalnej liczby łosi, jeleni, danieli i saren zaplanowanych do pozyskania w łowieckim roku gospodarczym, na który jest sporządzony roczny plan łowiecki, udział wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego kosztów ochrony lasu przed zwierzyną w łowieckim roku gospodarczym poprzedzającym łowiecki rok gospodarczy, na który jest naliczany czynsz dzierżawny, przy czym jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren.

Szczegółowa treść Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 października 2018 roku: Rozporządzenie czynsz dzierżawny