Drapieżniki synantropijne

Zwierzęta domowe (pies, kot) porzucone przez człowieka, polujące dla zaspokojenia swoich potrzeb – często nazywane zdziczałymi lub wałęsającymi się.