Konkurs na lisiarza sezonu 2021/2022

REGULAMIN KONKURSU

 • Celem konkursu jest aktywna ochrona zwierzyny drobnej poprzez redukcję drapieżników z listy gatunków zwierzyny łownej

Wspomożenie reintrodukcji kuropatwy na terenie obwodów Koła.

Ograniczenie rozprzestrzeniania się wścieklizny.

Popularyzacja trofeistyki medalowej drapieżników.

 • Organizatorem konkursu jest Zarząd KŁ”Ryś” w Ełku.
 • W konkursie mogą wziąć udział myśliwi, członkowie KŁ”Ryś” w Ełku.
 • Konkurs zakłada pozyskanie przez jednego myśliwego jak największej liczby drapieżników podczas polowań indywidualnych i zbiorowych, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022r. na terenie obwodów Koła, tj. 156,157,191.
 • Potwierdzeniem pozyskania drapieżnika jest zdjęcie całego zwierzęcia ułożonego na lewym boku. Zdjęcie musi obejmować całe zwierzę. Zdjęcie w dniu pozyskania należy wysłać kol. Tomaszowi Mańczukowi. Na koniec Konkursu należy dodatkowo dostarczyć Komisji parę uszu( ew. całą skórę) od każdego strzelonego drapieżnika.
 • Do konkursu wchodzi myśliwy strzelając min. jednego drapieżnika. Konkurs wygrywa łowca, który dopuszczalnymi prawnie metodami, w/w wymienionym terminie, pozyska największą liczbę drapieżników; zostanie „LISIARZEM SEZONU 21/22”
 • W przypadku pozyskania takiej samej liczby drapieżników, wygrywa myśliwy, który pozyska najwięcej lisów w lutym i marcu 2022. W przypadku ponownego remisu wygrywa myśliwy, który pozyska lisa jako pierwszy w trakcie trwania konkursu. Gdyby nastąpił kolejny remis, wygra myśliwy , który przedstawi kartę wyceny medalowej z najwyższą liczbą punktów, przeprowadzonej przez Komisję Wyceny Trofeów ZO.
 • Komisja w składzie:

Prezes Kazimierz Raczyński

Podłowczy Tomasz Mańczuk

Gospodarz obwodu – Stanisław Bernatowicz

wyłoni zwycięzców Konkursu.

 • Od ustaleń Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • Przewidziano nagrody rzeczowe:

Za miejsca 1-3.

Nagroda niespodzianka do rozlosowania wśród wszystkich uczestników Konkursu.

Nagroda za najwyżej wycenione trofeum.

 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.