Kiedy podczas polowania musimy mieć broń rozładowaną?

Fot: 1tvnews.af

Czyli broń z usuniętymi nabojami z komory nabojowej i magazynku

 • Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane.
 • Przy poruszaniu się pojazdem w obwodzie, w którym wykonujemy polowanie.
 • Po zakończeniu ostatniego pędzenia.
 • W czasie przerw w polowaniu.
 • Przy patroszeniu zwierzyny.
 • Przy niesieniu pomocy koledze, który zasłabł (gdy zaatakowało go zwierzę, broń możemy mieć załadowaną).

Kiedy broń powinna być rozładowana i znajdować się w futerale?

Fot: sas-prohunter.pl

 • Podczas przechodzenia, przebywania czy przejeżdżania w cudzym obwodzie łowieckim – w którym nie mamy upoważnienia do wykonywania polowania.
 • Przy korzystaniu z publicznych środków komunikacji – bez względu na obwód.
 • Na terenie miast i osiedli i gdy znajdujemy się między budynkami mieszkalnymi.

 

Dla przypomnienia  – broń rozładowana, to taka, która nie ma naboi ani w komorze nabojowej, ani w dołączonym do niej magazynku

Masz broń, pamiętaj o podstawowych zasadach!

Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:

 • Używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie.
 • Przestrzeliwania broni co najmniej raz w roku.
 • Sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem, czy lufy nie są zatkane.
 • Trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół.
 • Nigdy nie polować pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.