Masz broń, pamiętaj o podstawowych zasadach!

Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad:

  • Używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie.
  • Przestrzeliwania broni co najmniej raz w roku.
  • Sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem, czy lufy nie są zatkane.
  • Trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół.
  • Nigdy nie polować pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.