Edukacja łowiecka w SP nr 7 w Ełku – grudzień 2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, już po raz kolejny wzięli udział w zajęciach, które znacząco poprawiły ich wiedzę na temat świata naszej rodzimej przyrody.

W listopadzie uczniowie spotkali się w szkole z leśnikiem i myśliwym – Tomaszem Mańczukiem. Nauczyli się wówczas rozróżniać gatunki zwierząt łownych, poznali teorię łowiecką oraz podstawy gospodarki leśnej i jej znaczenia dla człowieka. Tym razem, w ramach koła przyrodniczego, ten znawca lasu poprowadził niezwykle ciekawe zajęcia terenowe, na których uczniowie uczyli się wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce.

Zajęcia w terenie to najlepsza forma nauki, żaden bowiem, nawet najlepszy podręcznik nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z przyrodą

Nic dziwnego, że wszyscy byli zachwyceni. W zajęciach wzięli też udział chętni rodzice. Po zajęciach na uczestników czekała grochówka i kiełbaski. Dzieci dostały też książeczki o łowiectwie.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia z myśliwym i leśnikiem w SP nr 7

W dniu 23 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku odbyły się zajęcia z leśnikiem i zarazem myśliwym Tomaszem Mańczukiem.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas 7-8 uczestniczący w zajęciach koła przyrodniczego prowadzonego przez Katarzynę Uściłowicz.  Zajęcia miały na celu przybliżyć uczniom pracę leśnika i pasję jaką jest łowiectwo. Uczniowie poznali historię łowiectwa, gwarę łowiecką. Nauczyli się rozpoznawać zwierzęta, poprawnie je nazywać. Mieli możliwość posłuchania sygnałów łowieckich i spróbowania gry na sygnałówce.

Jak piękny jest las …

Jak piękny jest las, jakie tajemnice kryje w swoim wnętrzu, co możemy zrobić, aby chronić polską zwierzynę i dlaczego bardzo ważna jest jej prawidłowa selekcja – o tym wszystkim, już po raz kolejny, opowiadali młodzieży myśliwi z Koła Łowieckiego „Ryś”. Tym razem spotkaliśmy się na ełckiej strzelnicy z wychowankami szkoły w Chełchach.

Nie trzeba być lekarzem by ratować Życie. Wystarczy oddać Krew.

Ełkowisko” z dnia 09 września 2017 roku, które odbyło się na terenie w Centrum Edukacji Ekologicznej to niebanalne wydarzenie. Kto był ten wie i nie żałuje.

Dla nas istotna była ewaluacja powyższego w stronę etyki i polityki prozdrowotnej w postaci donacji Krwi.

Wierzcie lub nie, ale tak jak średnio w Ełku w krwiobusie dokonuje się od 5 do 10 pobrań krwi, to u Myśliwych na festynie było aż 24. Efektem tego była zbiórka grubo ponad 10 l krwi. Dla mnie rewelacja!

Muszę więc powiedzieć, że to zaszczyt współpracować z takimi ludźmi, i są powody do dumy, bo wiecie tak namacalnie i prawdziwie co znaczy kochać bliźniego swego jak siebie samego.

Najwyraźniej u Myśliwych to działa!

Dzięki z całego serca.

Bogdan Cieślukowski

Honorowi Dawcy Krwi