Wzrost obszaru zagrożonego ASF

W dniu 14 czerwca 2018 r.  podczas posiedzenia  Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz została przegłosowana zmiana załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE w sprawie kategoryzacji państw i regionów w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń.

Wszystkie gminy wymienione w dokumencie zostaną włączone do obszaru objętego ograniczeniami, to znaczy takiego, w którym wystąpiły przypadki choroby u dzików, a zamysłem nowej regulacji jest maksymalne ograniczenie ryzyka przedostania się  wirusa do gospodarstw utrzymujących świnie.

W powiecie ełckim jest to gmina Stare Juchy

W związku z powyższym wystąpi  konieczność podjęcia dodatkowych działań i zdyscyplinowania w stosowaniu zdroworozsądkowych zasad ostrożności i bioasekuracji przez poszczególne grupy zawodowe i stowarzyszenia, w tym myśliwych:

– bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji (dezynfekcja sprzętu, miejsca patroszenia-woda, mydło, ręczniki papierowe, worki foliowe, środki dezynfekcyjne, częste pranie odzieży w temp. 60 O C, mycie i dezynfekcja obuwia używanego wyłącznie podczas polowań,

– odstrzelone, zbadane z ujemnym wynikiem tusze muszą zostać w obszarze 3XO, chyba, że zostaną wywiezione do takiej samej strefy w innym powiecie do zakładu przetwórczego z obróbką termiczną. Muszą zatem być spożyte przez myśliwego lub zutylizowane- należy posiadać dowód przekazania do właściwej utylizacji- tzw. Dokument Handlowy,

– za przechowywanie dzików odstrzelonych będzie  wypłacana wyższa stawka, tzn. 292 zł, która w zamyśle ma łagodzić skutki kosztów ewentualnej utylizacji całych tusz,

– próbki na włośnie można badać wyłącznie po uzyskaniu ujemnych wyników badań na ASF,

– bezwzględnie gromadzić dokumenty DH na przekazywanie patrochów do utylizacji,

– każdy kontener do przechowywania tusz dzików w oczekiwaniu na wynik badania ma być wyposażony w środki dezynfekcyjne (można uzupełniać w PIW w Olecku) oraz dobrej jakości opryskiwacz do nanoszenia ich roztworów. O ile przestrzennie możliwe jest wyłożenie maty wjazdowej/wejściowej, tak ażeby nie przeciągać przez nie tusz, jest to jak najbardziej wskazane.

Dokument w załączeniu

Decyzja Wykonawcza Komisji UE z 18.06.2018