Zasady bezpieczeństwa na strzelnicach podczas strzelań myśliwskich

Każdy myśliwy zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych przepisami prawa, regulaminem strzelnicy oraz w „Prawidłach strzelań myśliwskich za zawodach organizowanych przez PZŁ

Prawidła strzelań myśliwskich 2014

Zasady bezpieczeństwa ustala:

 • Ustawia o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
 • Ustawia Prawo Łowieckie z 13 października 1995 roku.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowań i znakowania tusz.

Najważniejsze zasady:

 1. Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowca i bez pasów, z otwartymi komorami nabojowymi. Podczas strzelania nie wolno zakładać pasów na broń.
 2. Ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufa zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności.
 3. Broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem.
 4. Przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych.
 5. Nie wolno obracać broni na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi otwarcie komór nabojowych oraz całkowite rozładowanie broni.
 6. Strzelanie musi zostać przerwane jeśli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie, zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie albo podana zostanie komenda do przerwania strzelania.
 7. Nie wolno przebywać na strzelnicy po alkoholu lub innych substancjach odurzających.
 8. Strzelający odpowiedzialny jest za stan techniczny broni.
 9. Po każdorazowym załadowaniu broni, myśliwy jest obowiązany sprawdzić drożność luf.

Pamiętajmy:

 • Strzelając do rzutków używamy śrutu nr 7 (2,25 mm) lub nr 6 (2,5 mm)
 • Strzelając do zająca w przebiegu śrutu nr 2 (3,5 mm)
 • W czasie zawodów strzeleckich można dokonać wymiany broni, zawodnik ma na to 5 minut.