Kiedy na polowaniu broń musi być zabezpieczona?

  1. Na polowaniu indywidualnym, przy poruszaniu się przez teren nierówny, zakrzewiony, grząski, śliski, w głębokim śniegu.
  2. Przy karceniu psa lub odbierania od niego aportu.
  3. Podczas troczenia ptactwa.