Jakim osobom nie wydaje się pozwolenia na broń?

 1. Niemającym ukończonych 21 lat.
 2. Z zaburzeniami psychicznymi lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
 3. Wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
 4. Uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
 5. Nie mających stałego miejsca pobytu na terenie RP.
 6. Stanowiących zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego
  • Skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  • Skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.
  • Skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo bezpieczeństwa w komunikacji spowodowane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.