Przechowywanie broni myśliwskiej i amunicji

Fot: polskie-meble-biurowe.pl

Broń należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Szczególne zasady określa właściwy minister ds. wewnętrznych w porozumieniu z ministrem obroni i ministrem kultury w formie rozporządzenia.

Od 1 października 2014 roku obowiązuje rozporządzenie z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Broń przechowuje się w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej Klasy S1 wg normy PN-EN 14450 – jednak nie ma obowiązku mocowania ich do elementu konstrukcji budynku.

Jest dozwolone przechowywanie broni w jednej szafie przez dwóch myśliwych mieszkających w jednym domu