Regalia łowieckie

Fot: rys.alllang.pl

Są najstarszą, prawną formą regulacji łowiectwa na ziemiach polskich była instytucja regaliów panującego.

Powstały one w formie prawa zwyczajowego i towarzyszyły rozwojowi państwowości polskiej od X wieku. Były to, zastrzeżone wyłącznie dla władcy, formy działalności gospodarczej.

Regalia łowieckie polegały na zastrzeżeniu przez władcę wszelkich spraw dotyczących łowiectwa

Miały one zatem charakter monopolu w sprawach dotyczących polowania.